Συνεργασίες

Μεταδιδάκτορες ερευνητές

 1. Τριαντακωνσταντής Δ., Τομέας 'Υποδομές, Αστική Ανάπτυξη-Περιβάλλον'. Υπότροφος ΙΚΥ
 2. Μπαλτάς Παύλος:

Διδακτορικές διατριβές

ολοκληρωμένες:

 1. Pramanik. M.(εξωτερικός συνεργάτης/ερευνητής), 2015, Forecasting urban sprawl in Dhaka city of Bangladesh, υπότροφος ΙΚΥ (η διατριβή στο ΕΑΔΔ).
 2. Σπύρος Σπυράτος, 2017, Η χρησιμότητα των συλλογικών γεωγραφικών δεδομένων στο χωρικό σχεδιασμό (The use of crowd-sourced geographic data in spatial planning), υπότροφος Joint Research Center (η διατριβή στο ΕΑΔΔ).
 3. Λεωνίδας Λιάκος, 2021, Μοντέλα αστικής εξάπλωσης και παρακολούθηση με τηλεπισκόπηση νυκτερινών φώτων, υπότροφος ΙΚΥ (η διατριβή στο ΕΑΔΔ).
 4. Βασίλειος Λέτσιος, 2023, Η αστική εξάπλωση μέσω συμβολομετρίας, υπότροφος ΙΚΥ (η διατριβή στο ΕΑΔΔ).

Διπλωματικές εργασίες ΜΔΕ

 1. Σταματούκου, Ήρα, 2019, Διερεύνηση της χρήσης δορυφορικών δεδομένων Sentinel 2 στην εκτίμηση της κλασματικής κάλυψης βλάστησης (FVC). (pdf, Link στο αποθετήριο)
 2. Στεργιούλας, Φώτης Δ., 2019, Χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) για μετρήσεις με αστικές παραμέτρους.(pdf, Link στο αποθετήριο)
 3. Σταυρακάκη, Ηλιάνα-Κυριακή Δ., 2019, Γεωσχεδιασμός εν όψει κλιματικής αλλαγής. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 4. Χατζοπούλου Ιωάννα, 2017, Εκτίμηση εποχικού πληθυσμού με νυχτερινά φώτα (συνεπίβλεψη με καθ. Κ. Περάκη).(pdf, Link στο αποθετήριο)
 5. Αβραμίδης, Ιωάννης, 2016, Διασφάλιση ποιότητας κτηνοτροφικών προϊόντων με γεωπληροφορική. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 6. Γιαννούλη, Ευφροσύνη Α., 2016, Βελτιστοποίηση αποκομιδής στερεών αποβλήτων στο Δήμο Αλμυρού. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 7. Ζούπης, Δημήτριος Κων., 2015, Σύγκριση μεθόδων αποτύπωσης αρχαιολογικού χώρου με χρήση UAV. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 8. Πανουτσόπουλος, Θεόδωρος, 2015, Χωροθέτηση μονάδων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 9. Μπούρδαλας, Αντώνιος Π., 2015, Δείκτες βιοποικιλότητας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 10. Δρουγκελίδης, Φώτιος Ν., 2015, Διαχρονική παρακολούθηση των αλλαγών των χρήσεων γης σε δασική περιοχή με χρήση τηλεπισκοπικών δεδομένων και των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS). (pdf, Link στο αποθετήριο)
 11. Βόλτση, Βικτώρια Γ., 2015, Χωροθέτηση ανεμογεννητριών με χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης στο Δήμο Αλμυρού. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 12. Καρεκλά, Λουΐζα Μιχ., 2015, Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον παράκτιο χώρο: η περίπτωση του αστικού συμπλέγματος Λάρνακας (Κύπρος). (pdf, Link στο αποθετήριο)
 13. Ζιάκανου, Ιωάννα Φ., 2015, Χωρική ανάλυση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις της πόλης της Καρδίτσας. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 14. Ράκου, Ζήσω Γ., 2015, Εύρεση κατάλληλων θέσεων για ΧΥΤΑ σε επίπεδο νομού με συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 15. Πραβιώτη, Σοφία Δ., 2013, Χωροθέτηση δικτύου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και ειδικών αποβλήτων (πράσινα σημεία - green points) με πολυκριτηριακή ανάλυση. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 16. Κουκόσια, Ηλιάνα, 2013, Σύγκριση μοντέλων πρόβλεψης αστικής εξάπλωσης σε μεσαίου μεγέθους ελληνική πόλη: περιοχή μελέτης: πόλη της Καρδίτσας. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 17. Σταματοπούλου, Χρύσα, 2013, Τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση για αξιοποίηση τουριστικών διαδρομών στο Δήμο Λαμιέων. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 18. Πίκουλας, Ελευθέριος, 2012, Διαχρονική μελέτη περιαστικών χρήσεων γης στην πόλη του Βόλου. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 19. Λιάγκης, Νικόλαος, 2011, Ζώνες προστασίας ή δήθεν προστασίας. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 20. Καρανάσου, Ευσταθία, 2010, Μοντελοποίηση αστικών κενών. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 21. Παπακωνσταντίνου, Στέλλα, 2010, Διαχρονική εξέλιξη των περιαστικών χρήσεων γης στην πόλη της Λάρισας. (pdf, Link στο αποθετήριο)

Διπλωματικές εργασίες προπτυχιακές

 1. Λιούμης Δημήτριος, 2022, Χωροθέτηση υγειονομικών μονάδων με συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (G.I.S.). (pdf, Link στο αποθετήριο)
 2. Γιαλίδης Χρήστος, 2020, Εκτίμηση πολεοδομικών παραμέτρων με την χρήση δεδομένων ΡΑΝΤΑΡ (SAR) στον Δήμο Κοζάνης. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 3. Παπαδημητρίου, Χρυσάνθη, 2020 Εκτίμηση εποχικού πληθυσμού με Big Data. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 4. Πρασσάς, Παναγιώτης Κ., 2020, Εκτίμηση τρωτότητας περιοχών δεύτερης κατοικίας από δασικές πυρκαγιές. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 5. Δαλάκας, Γεώργιος Ι., 2023, Εύρεση βέλτιστων θέσεων χωροθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στη Θεσσαλία με χρήση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 6. Λεοντούδης, Γρηγόριος-Παναγιώτης Ι., 2022, Μοντέλο αστικής εξάπλωσης της Θεσσαλονίκης. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 7. Παντελαίος, Κοσμάς Ι., 2020, Οι επιπτώσεις της αύξησης της στάθμης της θάλασσας σε παράκτιες περιοχές της Ελλάδας. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 8. Λεφάκης, Αργύριος Π. 2021, Ανάλυση συχνοτήτων εμφάνισης πυρκαγιών ανά κατηγορία χώρου και η συμοβλή του κτηματολογίου στην Ελλάδα. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 9. Δίντσκου, Χρυσοβαλάντω Ν., 2021, Χωρικοί δείκτες αξιολόγησης και παρακολούθησης της εφαρμογής των χωροταξικών πλαισίων Εθνικού και Περιφεριεακού επιπέδου. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 10. Έγγελης, Ευάγγελος, 2018, Οι χωρικές επιπτώσεις της βραχυχρόνιας μίσθωσης στο Δήμο Αθηναίων. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 11. Λεμονής Μηνάς, 2017, Ανάλυση των χωρικών επιπτώσεων του μέτρου της τακτοποίησης (συνεπίβλεψη με καθ. Α. Σαπουνάκη). (pdf, Link στο αποθετήριο)
 12. Λιγνού Γεωργία, 2016, Εκτίμηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο χωρικό επίπεδο των Δήμων: Εφαρμογή στους Καλλικράτειους Δήμους της Ελλάδας. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 13. Θωμοπούλου, Ελένη-Άννα, 2016, Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και χωρικός σχεδιασμός. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 14. Ξανθού, Δέσποινα Κ., 2016, Διαχρονική μελέτη της εξάπλωσης των αστικών περιοχών της Ευρώπης μέσω νυχτερινών δορυφορικών εικόνων. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 15. Χατζηπέτρου, Στυλιανός, 2016, Μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης της αστικοποίησης στην Κύπρος με νυχτερινά φώτα. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 16. Τσιάκος, Χρυσοβαλάντης-Αντώνιος Δ., 2015, Μελέτη αστικής εξάπλωσης στις ευρωπαϊκές περιφέρειες βάσει νυχτερινών δορυφορικών εικόνων. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 17. Στραβοσκούφη, Μαρία Δ., 2015, Μοντέλα χωροθετήσεων - κατανομών για σχολεία στη Λαμία. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 18. Σταμέλλου, Ευαγγελία Η., 2014, Σενάρια αστικής εξάπλωσης της Αθήνας. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 19. Μαμαλάκης, Στυλιανός Α., 2013, Διαχρονική εξέλιξη των χρήσεων γης στην Περιφέρεια Κρήτης. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 20. Πάφη, Μαρία Κ., 2013, Μέτρηση της συμπαγούς πόλης στην Ελλάδα. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 21. Σηφάκη, Αγάπη Μ., 2013, Μέτρηση και αποτύπωση της μεταβολής της δόμησης γύρω από το μνημείο της Κνωσού. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 22. Ρεμπής, Νικόλαος, 2012, Μέτρηση και αποτίμηση της αστικής εξάπλωσης στον εκτός σχεδίου χώρο του Δήμου Βόλου. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 23. Ουζουνίδης, Γεώργιος, 2012, Σχεδιασμός και εφαρμογή μεθόδου πολυκριτήριας χωρικής ανάλυσης: προσδιορισμός περιοχών καταλληλότητας για κατοικία σε αστικό περιβάλλον. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 24. Χριστοπούλου, Αντωνία, 2012, Οι δυσκολίες συνένωσης των χωρικών δεδομένων των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ όμορων δήμων, στο πλαίσιο του προγράμματος Καλλικράτη. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 25. Γαροφαλάκης, Γιώργος Ι., 2012, Αστική εξάπλωση και κυψελοειδή αυτόματα, περιοχή μελέτης: Δήμος Πατρέων. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 26. Νικολάου, Κωνσταντίνος, 2012, Μοντέλο αστικής εξάπλωσης: η περίπτωση του Βόλου. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 27. Abu Judeh, Emad, 2011, Η διαχρονική εξέλιξη του δομημένου χώρου στην Ιορδανία, η περίπτωση της πρωτεύουσας Αμμάν. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 28. Λορεντζάτος, Ανδρέας, 2011, Μεταφορά συντελεστή δόμησης: η περίπτωση του Νομού Αττικής. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 29. Ζδράλης, Χρήστος, 2011, Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας Inspire στην Ελλάδα για τη δημιουργία Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 30. Ελ-Μάσρι, Άμζαντ, 2010, Οι χωρικές επιπτώσεις του τείχους της Παλαιστίνης. (pdf, Link στο αποθετήριο)
 31. Τρυπιτσίδης, Αναστάσιος, 2010, Κλιματική αλλαγή και πολεοδομία: η απειλή της αύξησης της στάθμης της θάλασσας στις παράκτιες πόλεις: case study του Ναυπλίου και της Κατερίνης. (pdf, Link στο αποθετήριο)

Ερευνητικές μονάδες


Δίκτυα

Copernicus

Το εργαστήριο αποτέλει μέλος του δικτύου Copernicus Academy.

Και μέλος του διεθνούς δικτύου γεωσχεδιασμου (συντονίζεται απο το Harvard Graduate School of Design κ.α.)