Υποδομή

Λογισμικό

Το εργαστήριο υποστηρίζει το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) μέσω της υιοθέτησης και χρήσης των παρακάτω λογισμικών:

-Λειτουργικό Σύστημα: Gnu/Linux

-Λογισμικό GIS: GRASS GIS, QGIS

-Γλώσσες προγραμματισμού: Python

-Λογισμικό στατιστικής ανάλυσης: R

Τα μέλη του εργαστηρίου παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις του ΕΛ/ΛΑΚ στον τομέα των ΓΠΣ μέσα από τις δράσεις του οργανισμού OSGeo.

Επιπλέον, το εργαστήριο έχει λάβει μέρος στο FOSSCOMM, το ετήσιο συνέδριο ανοιχτού λογισμικού και τεχνολογιών στη Ελλάδα:

Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης, Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Θεματικής Χαρτογραφίας,ΤΜΧΠΠΑ, ΠΘ (Λιάκος Λ., Ιωάννης Φαρασλής, Χρίστος Λυοτήρης, Δημήτρης Σταθάκης), 2016,Τρισδιάστατα μοντέλα για εκτύπωση βουνών της Ελλάδας, FOSSCOMM 2016, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Αθήνα. (Αποθετήριο github)